NASZA OFERTA

1. OGÓLNOBUDOWLANE

- remonty balkonów (posadzki, tynki, obróbki blacharskie),
- remonty pomieszczeń i posadzek tarasów,
- remonty elementów konstrukcyjnych belek i słupów,
- remonty schodów betonowych i elementów małej architektury,
- remonty schodów i podestów przed wejściem do klatek schodowych,
- ułożenie płytek gresowych na klatkach schodowych,
- remonty placyków gospodarczych,
- modernizacja loggii balkonowych - roboty murowe i ślusarskie,
- wymiana drzwi wejściowych do budynków na aluminiowe,
- wymiana stolarki okiennej w pawilonach na aluminiową,
- malowanie klatek schodowych bez acekolu.

2. DEKARSKIE

- remonty średnie i kapitalne dachów papami termozgrzewalnymi,
- wymiana, naprawa i konserwacja rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

3. CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE BUDYNKÓW

a) elewacje
   - metodą lekką - mokrą,
b) stropodachy

4. ŚLUSARSKIE

- wykonywanie i remonty zadaszeń nad klatkami,
- remonty ślusarki okiennej (wraz ze szkleniem),
- wykonywanie i remonty balustrad balkonów,
- wykonywanie i remonty drobnych konstrukcji stalowych,
- remonty ślusarki aluminiowej drzwiowej i okiennej.

5. INSTALACYJNE

a) Instalacje centralnego ogrzewania
   - wykonanie remontów i wymiana instalacji w miedzi,
   - wykonanie remontów i wymiana instalacji w stali,

b) Instalacje wodociągowe
   - wykonanie remontów i wymiana instalacji w miedzi,
   - wykonanie remontów i wymiana instalacji w polipropylenie,

c) Kanalizacja
   - wykonanie remontów i wymiana instalacji wewnętrznej,
   - wykonanie remontów kanalizacji zewnętrznej.


rzetelna firma
Jesteśmy na Google+
Google+